Witamy w przedszkolu Radosny Maluch

Zadaniem przedszkoli jest zapewnienie dzieciom właściwych warunków rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego, wyrównywanie ewentualnych braków i opóźnień w tym zakresie, przygotowanie dziecka do nauki w szkole oraz pomoc pracującym rodzicom w zapewnieniu dzieciom opieki wychowawczej.

Przedszkole nasze jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom i rodzicom, której naczelnym dobrem jest dobro dziecka. Naczelnym zadaniem przedszkola jest przygotowanie dziecka do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Każdemu dziecku stwarzamy szansę rozwoju na miarę jego możliwości.

Nasi wychowankowie chcą się bawić, uczyć, twórczo myśleć, działać w poczuciu bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania i zrozumienia. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. Naszą dewizą jest optymizm, twórcze myślenie i otwartoćś na nowe doświadczenia.

Umożliwiamy wyrównywanie szans wszystkim dzieciom. Dążymy do tego, aby nasze dzieci osiągnęły gotowość szkolną i odnosiły sukcesy, zgodnie z indywidualnym potencjałem rozwojowym. Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

Odwiedzin: 1817591
© Copyright by Radosny Maluch