Nasze cele
Naszym celem jest aby absolwent naszego Przedszkola

WYKAZYWAŁ:
 • motywację do uczenia się oraz podejmowania wysiłku intelektualnego,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 • tolerancję wobec innych ludzi, odmiennych postaw, przekonań,
 • samodzielność.
ZNAŁ:
 • prawa dziecka i respektował prawa innych ludzi,
 • swoją wartość, bo jest niepowtarzalną jednostką,
 • swoje miejsce w rodzinie,
 • podstawowe normy społeczne,
 • kulturę i symbole narodowe.
POTRAFIL:
 • wyrażać swoje emocje,
 • komunikować się z innymi,
 • odróżnić dobro od zła,
 • dbać o swój wygląd, własne zdrowie i bezpieczeństwo,
 • cieszyć się z własnych osiągnięć.
Odwiedzin: 279918
© Copyright by Radosny Maluch